Kata Mijatović i Zoran Pavelić

Božena Končić Badurina i Željko Badurina

Vlasta Žanić i Boris Grainer